Οποιαδήποτε χημική ουσία, ακόμα και το νερό ή το οξυγόνο, μπορεί να είναι τοξική αν απορροφηθεί πάρα πολύ από το σώμα. Η τοξικότητα μιας συγκεκριμένης ουσίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού έκθεσης στην ουσία, του τρόπου με τον οποίο εκτίθεται και για πόσο καιρό.Ενώ τα προϊόντα καθαρισμού είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, πρέπει να

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη συστατικών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καθαρισμού για να τα βοηθήσουν να ενεργούν. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε διαλύτες όπως η αιθανόλη ή συντηρητικά ή η χλωρίνη να περιλαμβάνονται στα συστατικά του προϊόντος καθαρισμού. Μπορείτε να βρείτε τα συστατικά να αναγράφονται στην ετικέτα ή τη συσκευασία των προϊόντων.Για να μάθετε περισσότερα για