FORGOT YOUR DETAILS?

Γενικοί όροι χρήσης:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραμολέγκου Ειρήνη (Cleaning-Solutions) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.
Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα:
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (Πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα (Cleaning-Solutions) δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού

(Cleaning-Solutions)
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Kαραμολέγκου Ειρήνη (Cleaning-Solutions) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της (Cleaning-Solutions). ή οπιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Cleaning-Solutions) ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.cleaning-solutions.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Ευθύνη Χρήστη:

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.cleaning-solutions.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Διαδικασία Παραγγελίας:
Κατά την λήψη της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας, η εταιρεία θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας στο email ή στον τηλέφωνο το οποίο έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, για την επιβεβαίωση ή για οποιαδήποτε διευκρίνηση αφορά την παραγγελία σας και τον τρόπο αποστολής της.
Πριν τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του ηλεκτρονικού καλαθιού μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καλαθιού.
Τρόποι Πληρωμής
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ υποστηρίζει τους ακόλουθους τρεις (3) τρόπους πληρωμής:
1. Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας
2. Αντικαταβολή
3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας:
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποδέχεται τις πιστωτικές κάρτες VISA, MASTERCARD και EUROLINE ανεξαρτήτου τραπέζης που τις έχει εκδώσει. Η διαδικασία της έγκρισης της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται άμεσα και on - line μέσα από το σύστημα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό:
Η διαδικασία για την ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας σας, θα ξεκινήσει αμέσως μετά την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Στην περίπτωση μου έχετε επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας σας, παρακαλείσθε κατά την κατάθεση σας να αναγράφεται σαν αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμο σας ή την Επωνυμία της εταιρείας σας, για την αποφυγή λαθών ή καθυστερήσεων.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς όψεως των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε με δικαιούχο την επιχείρηση Καραμολέγκου Ειρήνη:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR56 0110 0890 0000 089 002616 63
EUROBANK EFG IBAN: GR55 0260 0080 0003 5020 1073 227
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR14 0172 0660 0050 6609 2828 980
ALPHABANK IBAN: GR87 0140 1350 1350 0200 2023 534

Εντός νομού Αττικής:
Ο αγοραστής θα επιβαρυνθεί με ένα extra κόστος των μεταφορικών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 10,00 €. Στους Δήμους Ηλιούπολης , Αργυρούπολης, Δάφνη, Γλυφάδα, Βύρωνα ,Παγκράτι, Καισαριανή και Ζωγράφου το κόστος μεταφοράς ανέρχεται στα 7,00 €.

Εκτός νομού Αττικής:
Το κόστος των μεταφορικών από την Αθήνα μέχρι τον τελικό προορισμό των εμπορευμάτων, θα επιβαρύνει τον αγοραστή το κόστος μεταφοράς διαμορφώνεται σε 10,00€ έως την μεταφορική εταιρεία.

Διαθεσιμότητα προϊόντων:
Στην σπάνια περίπτωση που κάποιο από τα αγορασμένα και εξοφλημένα προϊόντα της παραγγελίας σας για κάποιο λόγο δεν θα είναι διαθέσιμο, τότε η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στον αγοραστή άμεσα την αντίστοιχη αξία του προϊόντος που είναι σε έλλειψη, με ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή των χρημάτων, ή με την άμεση καταβολή του ποσού σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό μας υποδείξει ο αγοραστής.

Επιστροφές εμπορευμάτων:
Επιστροφές εμπορευμάτων δεν γίνονται δεκτές εκτός σπανίων περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα κάποιου ελαττωματικού ή κατεστραμμένου προϊόντος. Βασική προϋπόθεση για την αλλαγή / επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος, είναι να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία με την οποία αρχικώς είχε αποσταλθεί.

Γενικά, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας της παραγγελίας και της αποστολής αυτής προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα, η εταιρεία θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον αγοραστή για την άμεση διευθέτηση και επίλυση του προβλήματος με τον όσο το δυνατό καλύτερο και άμεσο τρόπο.

Ασφάλεια συναλλαγών:

Η Εταιρεία ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Cleaning-Solutions) αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Cleaning-Solutions) επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
Αναγνώριση Πελάτη
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση αλλαγή του, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων ΚΡΙΤΙΚΗ δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (πχ ημερομηνία γέννησης).

Δίνοντας υψίστη σημασία και προσοχή στο ευαίσθητο θέμα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η εταιρεία Καραμολέγκου Ειρήνη (cleaning-solutions) συνεργάζεται με την υπηρεσία Euro - Commerce της τράπεζας EFG EUROBANK.
Η Τράπεζα EUROBANK διαθέτει έναν από τους ασφαλέστερους μηχανισμούς επεξεργασίας και ασφάλειας συναλλαγών, που αποτελεί την πλέον σύγχρονη, ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση επεξεργασίας ηλεκτρονικών συναλλαγών, εξασφαλίζοντας την πραγματοποίηση όλων των συναλλαγών με ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια.
Έτσι λοιπόν όλες οι πληρωμές και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας (VISA - MASTERCARD - EUROLINE), γίνονται δεκτά μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Τράπεζας παρέχοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Δυνατότητα on - line εγκρίσεων για αγορές μέσα από το site μας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
• Εγγύηση ασφάλειας των συναλλαγών με τη συνεργασία των διεθνών οίκων VISA - MASTERCARD.
• Πιστοποιημένη υπηρεσία από την Visa International για ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω Internet (Electronic Commerce Indicator Certified).
• Εξασφάλιση της μεταφοράς δεδομένων.

Μια επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, με την οποία εξασφαλίζεται το απόρρητο κατά τη μεταφορά των δεδομένων, είναι η κρυπτογράφηση τους. Η Eurobank χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) μαζί με την κρυπτογράφηση στα 128bit το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.
Η κρυπτογράφηση με 128bit σημαίνει ότι υπάρχουν 2128 πιθανά κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων από τον browser του χρήστη στον server της τράπεζας. Για αυτόν τον λόγο, η κρυπτογράφηση στα 128bit θεωρείται πρακτικά αδύνατο να παραβιαστεί.

TOP